Het team

Het MX jongeren team is een uniek team in Nederland dat bestaat uit 65- en 85 cc rijders die allemaal passie hebben voor motorcross. Zij zijn dagelijks bezig met hun sport en hun familie is een onmisbare schakel om hierin succesvol te kunnen zijn.

Trainer
Het team heeft een eigen trainer. Meerdere keren per jaar worden er trainingen georganiseerd waarbij de rijders zoveel als mogelijk aanwezig zijn. Eén keer per jaar gaat het team gezamenlijk een week op trainingskamp en vertrekken ze voor een week naar het buitenland. Daarnaast kunt u ze vinden op evenementen en shows om aandacht te vragen voor zieke kinderen.

Fotograaf
Het team heeft een eigen MX fotograaf die regelmatig op de baan te vinden is en fotoreportages maakt van de rijders.

 

Uitgangspunten:

Openheid en eerlijkheid
Gezelligheid maak je met zijn allen
Compassie met je medemens
Rijders en gezinsleden hebben respect voor elkaar
Op de baan concurrenten, naast de baan vrienden


Voorwaarden om deel te mogen nemen aan het team:

Het hele gezin van de rijder voelt zich betrokken bij het crossen en is tijdens wedstrijden in de meeste gevallen aanwezig
Onbesproken en onberispelijk gedrag
Goede spreiding van rijders over heel Nederland (hier wordt rekening gehouden met reeds aanwezige rijders)
Het hele gezin spant zich in om bekendheid te geven aan het goede doel
Rijders met een 65, 85 of 125 cc komen in aanmerking
Uitgangspunten kunnen onderschrijven